top of page
Octavia närbild.jpg

Återupprättelse

Född 1860 - Död 1939
Däremellan verksam i sin fulla potential.


Hur många människor lever i sin fulla potential? Ja, det är en djup och kanske svårbesvarad fråga, men när jag lärde känna Octavia kände jag betydelsen av detta uttryck. Utifrån dåtidens mått mätt och den samhällsposition hon befann sig i.

Att som åttonde och yngsta barnet, därtill kvinna, i en faderslös familj under 1880-talet ta examen och starta ett företag tillsammans med en annan kvinna, som kom att omfatta ett stort antal anställda - ja, bara det är stort.

Att utöver detta outtröttligt under hela sitt liv arbetata ideellt inom en rad för vår kvinnohistoria viktiga föreningar, det är beundransvärt. De flesta skulle idag ha svårt att få ihop det "livspusslet" - som anställd. Som egenföretagare är det ren magi.

Att därtill verka som myndighetsperson i flera olika sammanhang i många år ... det är nu vi kan undra om hennes berättelse verkligen är sann? Kan en människa ensam verkligen åstadkomma allt hon åstadkom under en livstid? Vi behöver komma ihåg att hon hade velat betona tillsammans.

Att förstå Octavias roll under de år hon verkade i de olika sammanhang hennes fotsteg går genom, det är att förstå vår historia. Vi kallar det idag för vår kvinnohistoria, men det är "bara" historia.

 

Berättad med en kvinnas röst.

bottom of page