top of page
pexels-skitterphoto-1005324_edited_edite

En bok börjar skriva sig...

En höstdag 2016 började Var är Octavia att skriva sig själv. En bok om entreprenören, filantropen och rösträttskvinnan Octavia Augusta Lundell.

Från första tangentnedslagen visste jag att detta skulle behöva bli en specifik sorts bok. En mix av fakta och fiktion - men på ett något ovanligare sätt. Det skulle bli en biografi gestaltad från den "scen" hon så ofta intog, styrelserummet.

 

Jag hade spenderat två år i arkiven och tytt olika handstilar från 1800-talet slut fram till 1900-talets mitt. Förutom att fotografera av dokument så satt jag till stor del och handantecknade i block efter block ... såsom en gjorde förr helt enkelt. Saker och ting sätter sig bättre i minnet då. Tidigt i processen började en karta att ta form och jag insåg snart att Octavia var i mitten av denna! Som en spindel i ett vackert och omsorgsfullt spunnet nät satt hon där och bara väntade på att jag skulle förstå. Och vilket rus - vilka rysningar - när jag väl gjorde det ... Jag bokstavligen grät.

Styrelseprotokoll, tidningsurklipp, daganteckningar, kassaböcker, skrivelser, kyrkböcker, polisförhör och gamla fotografier från Octavias liv - samt alla de verksamheter hon var involverad i - bygger den dramatiserade verklighetsskildringen av henne utifrån tre frågor ... 

 

Var är Octavia? Historiskt, i staden, inom dig?

bottom of page