top of page
Octavia-porträtt-2.jpg

Hur upplevdes ditt möte med Octavia?

I vilket sammanhang träffade du Octavia?
Hur trevligt var mötet?Hur trevligt var mötet?
Jag godkänner att den feedback jag lämnar med eller utan mitt namn kan användas i syfte att marknadsföra denna föreläsning för framtida grupper. Du kan välja att vara anonym.

Tack för att du delar med dig!

bottom of page