top of page
pexels-shuxuan-cao-5326766 (3)_edited_ed

Octavia föreläser

Vem var kvinnan som tog av sig korsetten så att hon kunde leva i sin fulla potential?

Var är Octavia? är föredraget som har lämnat få av åhörarna oberörda. När jag hade mitt boksläpp den 8 september 2018 och höll mitt föredrag för första gången kände jag mig så lycklig över att äntligen få dela hennes berättelse. Varför? Jo, för att frågor i DÅTID är frågor i NUTID. Och det är så väldigt viktigt att vi lär oss av vår historia. Det är så vi kan se tendenserna som formar samhället. Att se är att börja förstå. Och när vi förstår kan vi aktivt agera i den riktning vi önskar att samhället ska ta.

I och med de stora förändringarna i världsläget som kom våren 2020 tystnade Octavias röst motvilligt - medborgare stannade hemma. Octavia har alltid betonat medborgarens roll i samhällets utveckling i sitt arbete. Som hennes upptäckare är det min medborgerliga plikt att föra hennes berättelse vidare och det är med stort tålamod jag fått invänta "tiden".

Nu bjuder vi in till föreläsningar igen, hon har sagt mig att det ingen tid finns att spilla. Hon vill träffa så många som möjligt och formen är mindre viktig, det viktiga är att ni träffas. Därför har jag funnit fler former för hur vi kan mötas. Tipset fick jag direkt från hennes namn - som betyder 8. Läs mer HÄR:

Vi välkomnar samarbeten i det stora likväl som i det lilla - eftersom det är en av hennes lärdomar.

bottom of page