top of page
pexels-suzy-hazelwood-1887609.jpg
"Kraftfull, rakryggad och med målmedveten blick. Octavia Lundell är en av Norrköpings starka kvinnliga förebilder genom tiderna.
I en ny bok träder hon fram ur glömskans skuggor."

Gunnar Hagberg, Norrköpings Tidningar
"Boken om Octavia ger en inblick i hur kvinnors urkraft kunde förvandla samhället i en tid när jämställdheten låg i sin linda. Marielle Martinz har lyckats levandegöra ett kvinnoöde som annars hade varit dömt att glömmas bort i arkivens dunkla vrår. Octavias gärningar inom olika folkrörelser, såsom kvinno- och rösträttsrörelsen, och hennes insatser för den tidens utsatta och fattiga kan inspirera oss även nu att ta tag i dagens utmaningar med ett allt bistrare samhällsklimat.
"
Gunilla Rech, journalist
"... huvuddelen av boken och det som verkligen skänker liv till berättelsen om Octavia är den första delen, där Marielle utgått från olika dokument och sedan broderat ut historien för att levandegöra Octavias gärning ... berättartekniken gör också att man fär en bredare bild över Octavia, kvinnors situation och livet i Norrköping under decennierna kring förra sekelskiftet."
Tobias Pettersson, Nollelva
"Marielle Martinz porträtterar i Var är Octavia? en framgångsrik affärskvinna som med kraft och uthållighet arbetar för att förbättra sina medmänniskors och framförallt medsystrars tillvaro, från att hjälpa enskilda till att utveckla samhället ... Det som gör biografin intressant är att man får följa hur hon ser människor i både det stora och det lilla perspektivet. Hon är för många en välgörare. En av de stora frågorna hon drev var den för kvinnlig rösträtt och hon får vara med om när Sverige inför det 1921."
Christina Wernersson, Kultursidan.se
"Berättelsen om Octavia och frågorna som behandlas är trots sina dryga 100 år på nacken fortfarande aktuella idag. En kunde tro och hoppas att vi hade lärt oss att inte upprepa samma misstag, men av #metoo att döma förekommer fortfarande diskriminering i samhället i hög grad inom alla skikt.  Jag har blivit extra driven och inspirerad i mitt fackliga arbete av att läsa boken om hur kvinnorna förr samverkade för att driva igenom förändringar som på sikt gjorde samhället bättre.
"
Patrik Tibell, jämställdhetsombud Unionen
bottom of page